" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés

Canvis a "Eix 1 - 5 Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins continguts i quins destinataris considereu clau?"

Versions

Versió 1

Avatar: La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
10/09/2020 16:02
Versions 1 Torna a la proposta