" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés

Canvis a "Eix 3: P 12. Com es pot agilitar el sistema de penalitats i resolució de contractes per tal de garantir el manteniment del servei públic sense debilit"

Versions

Versió 1

Avatar: ContractacioPublicaPIMEC ContractacioPublicaPIMEC
10/09/2020 21:09
Versions 1 Torna a la proposta