" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés

Canvis a "Eix 4: P 23. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bones pràctiques en la contractació pública?"

Versions

Versió 1

Avatar: ContractacioPublicaPIMEC ContractacioPublicaPIMEC
10/09/2020 21:56
Versions 1 Torna a la proposta