" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de millora de la compra pública

Procés participatiu del Pla estratègic de millora de la compra pública

Fase 2 de 2
Retorn 11/09/2020 - 10/11/2020
Fases del procés

Com participar? 

Tot seguit us presentem les preguntes per les que volem tenir les vostres aportacions. Per respondre, només heu de clicar una "nova proposta" indicant l'eix i el número de pregunta a la que es vol respondre i explicar la proposta d'actuació detallant aspectes com en què consisteix, com creieu que es pot justificar, qui l'hauria d'executar o el termini per fer-la efectiva.

Qüestionari de l'eix 1: una contractació pública eficient

Aquest eix té com a objectiu millorar l’eficiència de la contractació pública, amb propostes de simplificació dels procediments i tràmits, tant normatives com tecnològiques; entre d’altres.

Participants clau: empleats públics, les persones i les entitats expertes en sistemes organitzatius, professorat universitari de l'àmbit del dret administratiu, experts en noves tecnologies, especialistes en gestió de compres.

1. Com es pot simplificar i agilitar la tramitació dels contractes públics?

2. Com haurien de ser les eines electròniques per fer-les més àgils i adaptades a la realitat de la gestió i tramitació dels contractes públics?

3. Quines mesures es poden aplicar per estalviar recursos en la compra pública?

4. Quines mesures organitzatives podrien millorar l'especialització dels compradors públics?

5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins continguts i quins destinataris considereu clau?

6. Quines eines de treball requereixen els compradors públics per millorar la forma de contractar?


Qüestionari de l'eix 2: una compra pública de béns i serveis de qualitat

Aquest eix té com a objectiu assolir una compra pública que proveeixi l'Administració i la ciutadania dels millors serveis i productes, els més innovadors, i que les empreses contractistes tinguin un el màxim nivell de rigor, excel·lència i responsabilitat social.

Participants clau: entitats de representació empresarial i professional, organitzacions sindicals, entitats vinculades a la transparència, entitats especialitzades en sistemes organitzatius, col·legis professionals, empleats públics i persones expertes en contractació pública.

7. Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de seleccionar les empreses que poden participar en una licitació? 

8. Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licitadors per garantir la millor relació qualitat-preu?

9. Quins mecanismes, en el marc de la legislació de contractes, permetrien incrementar la compra pública d'innovació?

10. Quins canvis organitzatius, tecnològics o normatius farien falta per assegurar-se que els contractes s'executen correctament per part del contractista?

11. Quins sistemes d'avaluació dels contractes podrien ser útils per verificar-ne el correcte compliment?

12. Com es pot agilitar el sistema de penalitats i resolució de contractes per tal de garantir el manteniment del servei públic sense debilitar els drets dels contractistes?


Qüestionari de l'eix 3: utilitzar la contractació per fer polítiques públiques

Aquest eix té com a finalitat l'assoliment d'objectius de política pública i estratègica mitjançant la contractació pública: polítiques ambientals, socials, ètiques i econòmiques.

Participants clau: entitats de representació de les petites i mitjanes empreses, entitats del tercer sector, i persones i entitats expertes en medi ambient.

13. Quines mesures s'haurien d’incorporar per tal de fomentar l'economia circular en els contractes?

14. Quin tipus de contractes requereixen més accions ambientals, i quines mesures serien adients?

15. Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjançant la contractació pública?

16. Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes públics en relació a les persones treballadores de les empreses contractistes?

17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses i les entitats del tercer sector en els contractes públics?

18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en els contractes públics?

19. Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19 mitjançant la contractació pública?

 

Qüestionari de l'eix 4: una compra pública íntegra i transparent

Aquest eix té per objectiu identificar i prevenir els riscos de corrupció en la contractació pública, establir bones pràctiques i millorar la transparència.

Participants clau: entitats vinculades a la transparència i a la integritat a l'administració pública, empleats públics.

20. Com fer més accessibles les dades de contractació per fer més efectiu el principi de transparència?

21. Com es poden compatibilitzar els principis de confidencialitat i transparència en la contractació pública?

22. Quins serien els sistemes més adients per detectar i prevenir els riscos de corrupció en la contractació pública?

23. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bones pràctiques en la contractació pública?

Un cop fetes les vostres aportacions, podeu respondre l'enquesta sobre aquesta experiència de participació aquí.

122 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Tipus
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  24/07/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Planificació anual preceptiva de la contractació reservada a Empreses d'Inserció i Cets. Tots els...
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
No incoporar en els plecs de condicions la posibilitat de prórroga del contracte fins que la LCSP...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
S'ha de posar a disposició dels compradors públics plataformes informàtiques que gestionin en...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Exigint solvència tècnica encarada a cada especialitat a través de la formació específica dels...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Equips estables i el més especialitzats possible per a la preparació i seguiment dels concursos.
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
El departament de Medi ambient hauria de fer una llista/informe per ser avaluat per cada una de...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  24/07/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Un licitar no pot declarat confidencial tot el contingut de la seva proposició econòmica. La LCSP...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Ponderación de la puntuación recibida para que la oferta con mejor valoración técnica obtenga el...
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La contractació pública ha de garantir la creació d'ocupació de qualitat i estable sempre, però...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
Els continguts s'haurien d'acordar amb les Associacions més representatives empresarials i dels...
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Sovint en fase de licitació com a mesures mediambientals es fomenta que el licitador faci...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Amb plecs mes concrets i annexos lo mes estandaritzats possible per tots els òrgans licitadors i...
 • Creat el
  24/07/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Estudis de preus i condicions sociolaborals actualitzades sobre la base del bé o servei a...
Esmena
En avaluació
Els codis de bones pràctiques han de ser consensuats per les Associacions empresarials i dels...
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Donar una major valoració a les empreses que aportin certificacions relacionades amb l'economia...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En els contractes de serveis, entenem que una compra ètica ha de respectar els increments de...
 • Creat el
  14/09/2020
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Creació d'una partida de projecte (a l'estil d'acció cultural o de seguretat i salut) específica...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 1
En tots els contractes, reduir l'impacte ambiental de l'activitat empresarial ha de ser una de...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Definir clarament els col·lectius en risc d'exclusió social. Els criteris d'adjudicació han...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
Incloure en tots els contractes nous una clàusula que garanteixi l’assumpció de les despeses...
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Utilitzant sempre que sigui possible els procediments oberts simplificats i els simplificats...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  24/07/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Repartint els pressupostos anuals durant tot l'any i no volent-ho executar tot abans del 31 de...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  24/07/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Formula única per la valoració del preu, atenen també a les especificitats del sector objecta de...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  28/08/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
1.1 Des de l'ACEDE proposem l'accés telemàtic a totes les dades administratives necessaries que...
Establir, com a condició especial d’execució o mitjançant clàusules d'adjudicació, que es...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
5. ¿Cómo se debería organizar la formación en compra pública, que contenidos y que destinatarios...
23. ¿Cómo se pueden implicar licitadores y los contratistas en las buenas prácticas en la...
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
Depèn de quina sigui la compra, servei o obra. S'ha d'analitzar conjuntament entre...
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 2
Foment de la licitació per ACORDS MARC D'ESPECIALISTES ( Per exemple cada Ajuntament podria a...
Un únic sistema per a tots els licitadors que permeti veure la traçabilitat de la licitació des...
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
No reduint la inversió pública,i sobretot, distribuint-la entre tots els sectors productius....
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
 • Creat el
  14/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  11/09/2020
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  10/09/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0