" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

#planificacioaigua Consulta pública per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 12/05/2023 - 30/06/2023
Fases del procés

Aportacions i al·legacions al projecte de Reglament de la Planificació hidrològica a Catalunya

11/05/2023 18:23  

En el document adjunt es justifica en nom propi i de la TAULA DEL LLOBREGAT (adreça web: https://taulallobregat.org/ i correu electrònic info@taulallobregat.org) que en aquesta proposta de Reglament es fixi, i es doti dels recursos necessaris, per a una diagnosi integral de les polítiques urbanístiques, agrícoles, ramaderes, turisme, de protecció d’espais protegits, de connectivitat fluvial i de gestió de les desembocadures del rius (i dels dragats que es realitzen en alguns d’ells i que afavoreixen la salinització de l’aqüífer) amb la finalitat que aquesta Agència, com a responsable de la planificació hidrològica, vetlli per incorporar de la dimensió hídrica en totes les polítiques sectorials amb impactes potencials en el cicle integral de l’aigua.

També se sol"licita que en el reglament de planificació s’incorpori un apartat exclusiu de participació ciutadana en els mecanismes de la planificació i desenvolupament dels cicles de planificació

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-05-86844
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Planificaigua/f/3730/proposals/86844/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Planificaigua/f/3730/proposals/86844/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

In this game, you won't be experiencing the typical peaceful life of a university student. Instead, be prepared for a series of unexpected events and surprises awaiting you at every turn. https://collegebrawl.vip/

Comentari esborrat el 02/04/2024 13:41
Comentari esborrat el 02/04/2024 13:41

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...