" class="part-icon-bars">

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

#planificacioaigua Consulta pública per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 12/05/2023 - 30/06/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que el Reglament que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

El projecte de Decret té per objecte incloure en un mateix cos normatiu:


a) la regulació detallada del contingut dels diferents plans i programes que integren la planificació hidrològica del Districte de conca fluvial de Catalunya (Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, del seu programa de mesures, dels programes de seguiment i control, dels plans i programes de gestió específics), i del seu procediment d’elaboració i aprovació, tot incorporant-hi les previsions derivades de les modificacions en les normes bàsiques estatals, catalanes i comunitàries.


b) la regulació del procediment d’elaboració i aprovació dels instruments de programació de les obres hidràuliques de competència de la Generalitat de Catalunya que despleguen els seus efectes a tot el territori de Catalunya.

Propostes Veure tots (1)

En el document adjunt es justifica en nom propi i de la TAULA DEL LLOBREGAT (adreça web:...
  • Creat el
    11/05/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 1
Veure tots (1)
El que es decideix El reglament de Planificació hidrològica
Qui hi participa Aquest procés de participació ciutadana s’adreça als següents grups: - Persones expertes en la matèria, Universitats, Col·legis Professionals, Centres de Recerca - Ciutadania
Com es decideix Aportacions per a l'elaboració al redactat del Reglament
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Àrea d'organització Departament d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural
Unitat promotora Agència Catalana de l'Aigua
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Abril de 2023
Data de finalització 11 de Maig de 2023
Referència: II-PART-2023-04-572

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Planificaigua/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Planificaigua/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

3

Seguidores

1

Comentaris

1

Propostes