" class="part-icon-bars">

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Fase 2 de 2
Retorn 29/08/2022 - 31/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

  • Concretar la documentació, el format i la durada de l’informe emès pels serveis socials. 
  • Garantir la seguretat jurídica a persones usuàries, administracions públiques i empreses subministradores.La consulta s’adreça, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes i a qualsevol subjecte i entitat potencialment afectats.

Preguntes concretes que es formulen: 

1. Considereu que cal desenvolupar i clarificar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica ?

2. Cal considerar altres alternatives a les proposades? 

3. Quins aspectes considera que s’ha d’incorporar al projecte normatiu?

4. Hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat? 

5. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu? 


D’altra banda, hi ha possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb la proposta de norma mitjançant la bústia genèrica de suggeriments.

Problemes que es pretenen solucionar.

 La Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica preveu que s'ha d'establir, com a principi de precaució, un protocol obligat de comunicació als serveis socials i d’intervenció d’aquests serveis prèviament a la concessió dels ajuts necessaris per a evitar els talls de subministrament, en els casos d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies afectades.

Manca de concreció ja que no s'homogeneïtza la documentació, ni determina el format d’enviament, ni la durada de l’informe.

Estableix el silenci positiu en cas de manca de contesta del serveis socials, però no concreta el criteri quan el Servei social desconeix la persona o la situació familiar dels interessats

Inseguretat jurídica a les persones usuàries i a les empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat a l’habitatge habitual, així com a les administracions públiques implicades.


Objectius de la intervenció:


- Protegir de forma efectiva les persones usuàries de subministraments bàsics que es troben en dificultat d’afrontar-ne el pagament i en risc d’exclusió social.


- Facilitar l’aplicació de les mesures vigents relatives a la protecció de les persones usuàries de subministraments bàsics, i garantir-ne la seguretat jurídica.


Propostes Veure tots (11)

  • Creat el
    19/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
S'adjunta escrit de resposta de Serveis Socials, Ajuntament de Terrassa respecte a la consulta...
Aportacions ASAC al projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015, de mesures urgents...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta...
Veure tots (11)
Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Agència Catalana del Consum
Disposa de retorn
Data d'inici 28 de Juliol de 2022
Data de finalització 28 de Agost de 2022
Referència: II-PART-2022-07-523

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PobresaEnergetica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PobresaEnergetica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

12

Participants

47

Seguidores

4

Comentaris

11

Propostes

4

Adhesions