" class="part-icon-bars">

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Fase 2 de 2
Retorn 29/08/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Aportacions de l'Associació Catalana de Municipis"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Catalana de Municipis i Comarques Associació Catalana de Municipis i Comarques
04/08/2022 12:18
Versions 1 Torna a la proposta