" class="part-icon-bars">

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Fase 2 de 2
Retorn 29/08/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Propostes tècniques per garantir els drets, l'estalvi i l'eficiència energètica"

Versions

Versió 1

Avatar: Consell Comarcal del Vallès Occidental Consell Comarcal del Vallès Occidental
27/08/2022 11:03
Versions 1 Torna a la proposta