" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els objectius centrals d’aquesta iniciativa són millorar l’eficàcia i eficiència de les normes que impulsa el Govern i incrementar l’efectivitat dels mecanismes d’avaluació i participació.

Es pretén regular, de forma unificada, el procediment d’elaboració dels reglaments i les iniciatives legislatives i actualitzar-lo als canvis introduïts a la normativa estatal del procediment administratiu comú i de bases del règim jurídic de les administracions públiques, així com a la normativa de transparència. Alhora es revisarà aquest procediment per simplificar-lo i adequar-lo a la tramitació electrònica. En el disseny d’aquest procediment es reforçaran els elements relatius a la millora de la qualitat normativa. Es potenciarà l’avaluació d’impacte normatiu i es regularan els diversos mecanismes de participació (consulta pública prèvia, audiència i informació pública) i les seves excepcions. Finalment, es planteja la necessitat de preveure procediments específics més flexibles: procediment d’urgència, procediment de consolidació de normes i procediments per facilitar l’aprovació d’experiments normatius o projectes pilots. 


Objectiu de la consulta


Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials sobre el funcionament del procediment d’elaboració de les iniciatives normatives del Govern, i en especial:

 • Si es detecten problemes en el disseny de les iniciatives que afecten l’eficàcia o l’eficiència de la norma i si es considera que poden ser solucionats o mitigats mitjançant la introducció de canvis en el procediment d’elaboració de les normes.
 • La qualitat de la informació i la transparència en el procediment d’elaboració de les normes.
 • Els mecanismes de participació en el procés normatiu.


Preguntes per a orientar les aportacions


 • Considereu que, amb caràcter general, les normes impulsades pel Govern en l’última dècada tenen una qualitat suficient?
 • Es valoren de forma suficient els impactes econòmics, socials i ambientals en l’elaboració de les iniciatives normatives?
 • Considereu que en el disseny de les normes es té en compte de forma adequada l’opinió de la ciutadania així com la dels operadors econòmics i socials? 
 • Com valoreu la qualitat de la informació que l’Administració de la Generalitat facilita en els tràmits de participació? Són útils les avaluacions d’impacte normatiu per preparar la participació?
 • Com s’hauria d’articular la participació d’altres administracions públiques que poden ser afectades per la normativa que promou el Govern?
 • Com creieu que s’ha de tenir en compte i fer-se constar la participació dels grups d’interès en el procediment d’elaboració de normes?


L’avaluació preliminar que serveix de base per aquesta consulta pública es pot descarregar a l’apartat de “Documents relacionats” que trobareu més avall en aquesta mateixa pàgina. En aquest apartat també es facilita un dossier amb informació complementària i una infografia amb una explicació sintètica sobre les fases del procediment administratiu d’elaboració d’una norma.

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. També podeu fer arribar aportacions o dubtes a: milloraregulacio.presidencia@gencat.cat. A més, es proposa la realització d'un qüestionari als efectes de poder delimitar millor el problema que es vol resoldre.


Propostes Veure tots (19)

La memòria d'avaluació d'impacte dels projectes normatius hauria d'incorporar, quan escaigui, una...
LLEI 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups...
Dossier Producción normativa, mercado de la abogacía y litigación en España DICIEMBRE/2019
Tenint present la STC 55/2018, preguem es considerin les propostes que ja vam enviar l’any 2017....
 • Creat el
  12/12/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (19)
Qui hi participa La ciutadania, els operadors jurídics, econòmics i socials, les persones o entitats inscrites al Registre de Grups d’interès i qualsevol interessat en l’elaboració de propostes normatives i la presa de decisions
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Novembre de 2019
Data de finalització 31 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-11-292

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcedimentNormes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcedimentNormes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

32

Participants

225

Seguidores

19

Propostes

6

Adhesions

15

Respostes