" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Fases del procés

Us convidem a respondre aquest qüestionari fins al 31 de desembre de 2019.

Qüestionari

En la pregunta número 10, en cas que no hagueu participat en cap consulta pública prèvia o en fases d’audiència i informació pública, marqueu l'opció "No. Indica les raons" i feu constar aquest fet al camp de text lliure.

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.