" class="part-icon-bars">

Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

#MilloradelaRegulació Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2020 - 31/01/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els objectius centrals d’aquesta iniciativa són millorar l’eficàcia i eficiència de les normes que impulsa el Govern i incrementar l’efectivitat dels mecanismes d’avaluació i participació.

Es pretén regular, de forma unificada, el procediment d’elaboració dels reglaments i les iniciatives legislatives i actualitzar-lo als canvis introduïts a la normativa estatal del procediment administratiu comú i de bases del règim jurídic de les administracions públiques, així com a la normativa de transparència. Alhora es revisarà aquest procediment per simplificar-lo i adequar-lo a la tramitació electrònica. En el disseny d’aquest procediment es reforçaran els elements relatius a la millora de la qualitat normativa. Es potenciarà l’avaluació d’impacte normatiu i es regularan els diversos mecanismes de participació (consulta pública prèvia, audiència i informació pública) i les seves excepcions. Finalment, es planteja la necessitat de preveure procediments específics més flexibles: procediment d’urgència, procediment de consolidació de normes i procediments per facilitar l’aprovació d’experiments normatius o projectes pilots. 


Objectiu de la consulta


Conèixer l’opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials sobre el funcionament del procediment d’elaboració de les iniciatives normatives del Govern, i en especial:

  • Si es detecten problemes en el disseny de les iniciatives que afecten l’eficàcia o l’eficiència de la norma i si es considera que poden ser solucionats o mitigats mitjançant la introducció de canvis en el procediment d’elaboració de les normes.
  • La qualitat de la informació i la transparència en el procediment d’elaboració de les normes.
  • Els mecanismes de participació en el procés normatiu.


Preguntes per a orientar les aportacions


  • Considereu que, amb caràcter general, les normes impulsades pel Govern en l’última dècada tenen una qualitat suficient?
  • Es valoren de forma suficient els impactes econòmics, socials i ambientals en l’elaboració de les iniciatives normatives?
  • Considereu que en el disseny de les normes es té en compte de forma adequada l’opinió de la ciutadania així com la dels operadors econòmics i socials? 
  • Com valoreu la qualitat de la informació que l’Administració de la Generalitat facilita en els tràmits de participació? Són útils les avaluacions d’impacte normatiu per preparar la participació?
  • Com s’hauria d’articular la participació d’altres administracions públiques que poden ser afectades per la normativa que promou el Govern?
  • Com creieu que s’ha de tenir en compte i fer-se constar la participació dels grups d’interès en el procediment d’elaboració de normes?


L’avaluació preliminar que serveix de base per aquesta consulta pública es pot descarregar a l’apartat de “Documents relacionats” que trobareu més avall en aquesta mateixa pàgina. En aquest apartat també es facilita un dossier amb informació complementària i una infografia amb una explicació sintètica sobre les fases del procediment administratiu d’elaboració d’una norma.

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. També podeu fer arribar aportacions o dubtes a: milloraregulacio.presidencia@gencat.cat. A més, es proposa la realització d'un qüestionari als efectes de poder delimitar millor el problema que es vol resoldre.


Propostes Veure tots (19)

Ley asturiana 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.
...
Aportacions del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya a la consulta pública en...
Dossier Producción normativa, mercado de la abogacía y litigación en España DICIEMBRE/2019
La necessària adequació al projecte ELI (Identificador Europeu de Legislació (ELI) de la UE....
Veure tots (19)
Qui hi participa La ciutadania, els operadors jurídics, econòmics i socials, les persones o entitats inscrites al Registre de Grups d’interès i qualsevol interessat en l’elaboració de propostes normatives i la presa de decisions
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn
Data d'inici 14 de Novembre de 2019
Data de finalització 31 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-11-292

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcedimentNormes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProcedimentNormes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

32

Participants

225

Seguidores

19

Propostes

6

Adhesions

15

Respostes