" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

#DretsCulturals Projecte de llei de drets culturals

Fase 3 de 3
Fase de retorn 30/01/2023 - 15/02/2023
Fases del procés

Què la cultura?


La cultura és el conjunt de formes de vida, costums, religions, creences, esports i arts, entre molts altres elements, a través dels quals les persones i comunitats expressen la seva visió del món i construeixen la seva identitat. La cultura va ser declarada com a bé essencial pel Govern de Catalunya l’any 2020 al considerar que “forma part de l’essència de l’existir d’un poble”. Consulta-ho aquí.


En la mateixa línia, la Declaració de Friburg defineix la identitat cultural com “el conjunt de referències culturals per mitjà del qual una persona, de manera individual o col·lectiva, es defineix, es constitueix, comunica i entén ser reconeguda en la seva dignitat”. 


Així, la cultura és part essencial i inseparable de la dignitat humana, fet que permet classificar els drets culturals com a drets humans. 


Què són els drets culturals?


Segons la Declaració Universal de Drets Humans: “Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic”.

Com a persones tenim una pluralitat de drets culturals, entre d'altres:

  • El dret a escollir i a que es respecti la nostra pròpia identitat cultural, ja sigui de manera individual o col·lectiva;
  • El dret a accedir i participar lliurement en la vida cultural a través de les activitats que lliurement escollim, ja sigui de manera individual o col·lectiva;
  • El dret a participar, de manera individual o col·lectiva, per mitjans democràtics, en el desenvolupament cultural de les comunitats a les que pertanyem; en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació de les decisions que afectin a l’exercici dels nostres drets culturals; i en el desenvolupament i la cooperació cultural en els seus diferents nivells.