" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM i Humanitats

Consulta pública sobre el projecte de decret de creació del Programa d'Investigació, la Innovació pedagògica i la Formació del professorat en l'àmbit de les vocacions científiques i tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques (STEAM) i les Humanitats

Fase 2 de 2
Retorn 08/12/2021 - 17/12/2021
Fases del procés

Edualter: Governança, participació i transparència coherent amb la Justícia Global

05/12/2021 14:09  
El programa es refereix a una visió humanista avançada de l'educació integrant elements de l'Educació per a la Justícia Global. Per aquest motiu proposem que s'estableixi els mecanismes per a fomentar la participació d'actors rellevants de la EpJG i la Transformació Social (Lafede.cat, per exemple), inclosa organismes de la Generalitat com l'ACCD. La participació no sols es limitaria a les propostes en el disseny del programa o continguts sinó al seguiment, transparència i rendició de comptes

Llistat d'adhesions

9 Suports
Número d'adhesions6

Referència: II-PROP-2021-12-83086
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjSTEAM-Humanitats/f/3320/proposals/83086/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjSTEAM-Humanitats/f/3320/proposals/83086/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

En l'incís g) de la llista d'objectius s'esmenta la participació d'entitats, institucions i empreses però s'hauria d'incloure i establir els mecanismes de participació de moviments socials, campanyes i col·lectius que es mobilitzen o reflexionen entorn de reptes globals que demanden la mirada d'una cultura científica transformadora i ètica

Carregant els comentaris ...