" class="part-icon-bars">

Qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Fase 2 de 2
Retorn 05/11/2018 - 03/12/2018
Veure les fases


S’estan analitzant les propostes rebudes i preparant l'informe de retorn.