" class="part-icon-bars">

Qualificació i habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Fase 2 de 2
Retorn 05/11/2018 - 03/12/2018
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objecte d'aquesta normativa es regular la qualificació professional dels auxiliars d'atenció a la dependència i facilitar que les persones amb experiència laboral abans del 31 de desembre de 2017, però sense titulació o certificació oficial puguin habilitar-se.

Objectiu de la consulta:

Es demana l’opinió de la ciutadania, per tal que les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per aquesta normativa puguin opinar i fer aportacions, tenint en compte els criteris establerts per la Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015.

Aquesta resolució comporta aprovar una nova normativa que substituirà la vigent l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.


Preguntes per a orientar les aportacions:

  • L’ordre preveu fixar, que les persones amb experiència laboral en serveis d’atenció a persones dependents però que no disposin de titulació oficial, puguin sol·licitar l’habilitació professional per seguir treballant, considera que és suficient el termini de 12 mesos per a què aquestes persones sol·licitin l’habilitació professional?
  • Tenint en compte que la Resolució de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials estableix que una persona amb el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials pot treballar en serveis d’atenció domiciliària, considera correcte que una persona que tingui el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili pugui treballar en serveis residencials i diürns?
  • Considera que és correcte que les persones que han passat processos de reconeixement de l’experiència laboral organitzats per la Generalitat i vàlids només per treballar a Catalunya, puguin sol·licitar i obtenir l’habilitació professional que els possibiliti treballar en d’altres comunitats autònomes?


Documentació addicional:

-     Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015.

-     Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

Qui hi participa La consulta és oberta a tots els ciutadans, però en especial als professionals auxiliars d'atenció a la dependència i entitats i empreses del sector.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Gabinet Tècnic Formació
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Octubre de 2018
Data de finalització 02 de Novembre de 2018
Referència: II-PART-2018-10-157

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/QUALIFICACIOPROFESSIONAL/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/QUALIFICACIOPROFESSIONAL/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.