" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Fase 2 de 2
Retorn 02/03/2020 - 30/03/2020
Fases del procés

Durant la fase de participació no s’ha rebut cap proposta en relació al contingut de la consulta pública prèvia.