" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Fase 2 de 2
Retorn 19-09-2022 - 19-10-2022
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  29-07-2022 - 16-09-2022

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer les seves aportacions.

 2. 2
  19-09-2022 - 19-10-2022

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.