" class="part-icon-bars">

Regulació de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya (IOC)

Fase 2 de 2
Retorn 14/12/2018 - 29/01/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és obtenir informació i comprovar l'opinió de la comunitat educativa i els diferents sectors afectats per la futura regulació normativa que pretén crear, establir la denominació i regular el centre singular IOC per a la impartició específica dels ensenyaments en la modalitat d’educació no presencial; proporcionar la necessària cobertura jurídica al centre; incrementar la seguretat jurídica i optimitzar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació del servei públic educatiu en la modalitat no presencial.


Objectiu de la consulta

Els objectius d’aquest projecte normatiu són:

- Crear, establir la denominació i regular el centre singular per a la impartició específica dels ensenyaments en la modalitat d’educació no presencial.

- Proporcionar la necessària cobertura jurídica a aquest centre per satisfer adequadament les seves necessitats organitzatives, d’acord amb els requeriments i exigències que l’interès públic i la correcta prestació del servei públic educatiu demanden.

- Incrementar la seguretat jurídica, per mitjà de l’aprovació d’una norma que empari els aspectes de l’organització, gestió i règim de professorat del centre singular per a la impartició específica dels ensenyaments en la modalitat d’educació no presencial que, per la seva singularitat i especificitat, requereixen d’una regulació pròpia i diferenciada.

- Optimitzar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació del servei públic educatiu en allò que fa referència a la impartició dels ensenyaments en la modalitat no presencial.


Preguntes per a orientar les aportacions

Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- S’haurien de regular d’altres aspectes que afecten el funcionament i l’organització d’un centre singular per a la impartició d’ensenyaments en la modalitat d'educació no presencial?


Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Propostes Veure tots (7)

Adjunto la proposta en un document adjunt
Pppllkkufufufjfjgjcjcjckvj
Xhfufjc kg jg
Hxhchc
Primer de tot, demanar ampliació termini consulta pública en no ser informats de la seva...
Explicació massa llarga per a aquest requadre, si us plau obriu el document adjunt.
A disposar.
Veure tots (7)
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom. Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli, en tant que és molta la població que es pot beneficiar de la impartició específica de diversos ensenyaments en la modalitat d'educació no presencial.
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data d'inici 30 de Novembre de 2018
Data de finalització 29 de Gener de 2019
Referència: II-PART-2018-11-187

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/RegulacioIOC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/RegulacioIOC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

16

Participants

1

Seguidores

3

Comentaris

7

Propostes

11

Adhesions