" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars

#participaMediacio Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, en relació amb el canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 01/11/2018 - 08/11/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, en relació amb el canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

 

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

El primer objectiu de la iniciativa legislativa és fomentar la mediació com a mesura alternativa de resolució de conflictes i evitar que la manca d’informació i el desconeixement d’aquest mitjà inclini preferentment els ciutadans i els professionals del dret a fer ús de la via litigiosa. La mediació -caracteritzada per la voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat, neutralitat, bilateralitat, flexibilitat i bona fe- es diferencia significativament d’altres mitjans alternatius de resolució de conflictes així com dels processos judicials, que fomenten la cultura de la “decisió imposada” en lloc de la “solució negociada”.

La mediació és un procés adaptat a les necessitats de les parts i cap d’elles se sent guanyadora o perdedora, atès que el que es venç és el conflicte. Aquesta visió de conflicte vençut i no persona vençuda resulta essencial en els conflictes familiars, entre progenitors, per tal de promoure que la seva relació, amb posterioritat a la ruptura del seu vincle, es construeixi sobre la base d’un procés on el diàleg i l’acord hi han estat presents

A través de la modificació de la redacció de diversos articles del llibre segon del Codi civil de Catalunya es pretén (i) que es respectin els acords relatius a l’ús de la mediació previstos en un pacte prematrimonial, en un pla de parentalitat o en un conveni regulador amb l’objectiu de reduir la litigiositat en aquestes matèries i tenint en compte que fou l’opció preferida per les parts per tal d’intentar reconduir i resoldre els seus conflictes, sense perjudici que si no s’arriba a un acord sempre es pot recórrer a la via judicial i (ii) establir l’obligació de participar en una sessió informativa sobre mediació si l’autoritat judicial, un cop iniciat el procés, ha pres la decisió de derivar-les a una sessió informativa.

El segon objectiu de la iniciativa es concreta en el canvi de la denominació de l’actual “Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya” pel de “Centre de Mediació de Catalunya“, essent aquesta darrera més adient amb les funcions reals que exerceix aquest òrgan i amb el seu potencial com institució.

Objectiu de la consulta

Els aspectes principals objecte de consulta seran els relatius a conèixer la millor manera de fomentar i encoratjar el recurs a la mediació. Així doncs, la consulta prèvia permetrà:

 • Conèixer propostes efectives per tal de fomentar la resolució amistosa de conflictes, essencialment familiars, dins del marc mediació, posant especial èmfasi en la sessió informativa prèvia.
 • Conèixer les raons per les quals el mecanisme de mediació en matèria de família és encara poc utilitzat.
 • Conèixer les raons per les quals, un cop l’autoritat judicial ha derivat les parts a una sessió informativa prèvia voluntària en mediació, les parts no hi acudeixen.
 • Conèixer els motius pels quals no s’intenta la mediació abans de recórrer als jutjats i tribunals quan aquesta via ha estat prèviament pactada per les parts.

     


Mecanismes de participació

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim les qüestions genèriques següents: 

 1. Creieu que l’obligació d’acudir a la sessió informativa prèvia, on es pot conèixer què és la mediació, per a què serveix i com funciona, pot ajudar a encoratjar les parts a resoldre el seu conflicte de forma menys litigiosa?
 2. Com considereu que es podria fomentar la mediació? Quines mesures de difusió utilitzaríeu? Quines consideraríeu més efectives?
 3. Creieu que els professionals del dret encoratgen suficientment les parts a resoldre els seus conflictes mitjançant la mediació?
 4. Creieu que els professionals implicats en la resolució de conflictes en l’àmbit familiar coneixen i difonen de forma proactiva la mediació?
 5. Considereu que el fet que s’utilitzi de forma més preferent acudir a judici és provocat pels propis professionals que assessoren les parts?
 6. Creieu que la resolució judicial soluciona de forma efectiva el conflictes en matèria de família? Ajuda a mantenir unes bones relacions familiars? Com afecta als menors que hi estan implicats?
 7. Quins creieu que són els motius pels quals no s’intenta la mediació abans de recórrer als jutjats i tribunals quan aquesta via ha estat prèviament pactada per les parts?
 8.  Considereu adequat que en el procediment de mediació en matèria de família s’estableixi una sessió prèvia informativa de caràcter obligatori per a les parts? Si considereu que no ha de ser obligatòria, teniu solucions alternatives? Quins creieu que han de ser els efectes de no comparèixer a la sessió
 9. Considereu adequat el canvi de denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya pel de Centre de Mediació de Catalunya? Preferiríeu un altra denominació?

 

 

 

Propostes Veure tots (26)

 • Creat el
  31/10/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
L'equip que treballem a la Fundació UdG valorem que un canvi de denominació ha de passar per un...
En avaluació
Aportacions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya:
Secció alternatives a la...
En avaluació
Fem proposta que la sessió informativa no sigui sols per assumptes familiars sinò també per tots...
Veure tots (26)
Qui hi participa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Consell de l’Advocacia Catalana, Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Advocats, Mediadors, Psicòlegs, Treballadors socials, Pedagogs, Educadors socials, Centres de mediació, Universitats que ofereixen titulacions vinculades al coneixement dels sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, Associacions i altres organitzacions vinculades amb mesures alternatives de resolució de conflictes, Associacions que treballen en l’entorn de conflictes familiars i de protecció dels menors
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Octubre de 2018
Data de finalització 31 de Octubre de 2018
Referència: II-PART-2018-10-164

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/SessioinfoMediacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/SessioinfoMediacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

11

Participants

7

Seguidores

26

Propostes