" class="part-icon-bars">

Avantprojecte modificació Llei 16/2015, Simplificació administrativa i impuls activitat econòmica

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Fase 2 de 2
Fase de tancament 21/09/2018 - 21/11/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

En consonància amb els principis i criteris establerts per la llei 16/2015, de simplificació administrativa, que han de seguir les administracions públiques de Catalunya, la Generalitat de Catalunya considera que és necessari que les administracions públiques catalanes continuïn treballant per fer efectiva la relació amb les empreses, de forma exclusivament electrònica.

Des de la Generalitat de Catalunya s'ha pogut constatar que a dia d’avui, la tendència de tramitació s’ha revertit i cada vegada és més present l’ús aquest canal entre els empresaris i la societat, però per tal de poder fer efectiva la transformació digital dintre de les administracions i que aquestes tinguin una obligació legal i puguin veure la necessitat de fer aquest desplegament, cal establir un marc jurídic que ho reglamenti.

És a més, cal establir una regulació d’ús del canal electrònic com a exclusiu als serveis públics, per a tots els col·lectius que exerceixen una activitat econòmica a Catalunya – amb independència de que siguin persones jurídiques o persones físiques- vist que ja disposen dels mitjans necessaris per poder-ho fer.

En el marc d'aquesta iniciativa, s'inicia aquesta consulta pública prèvia per tal que la ciutadania, empreses i organitzacions empresarials i pymes que realitzen una activitat econòmica a Catalunya, així com associacions i col·legis professionals, entitats municipalistes, representants d'administracions locals i usuaris de serveis relacionats amb activitats econòmiques puguin fer les aportacions oportunes en relació a la modificació de la Llei 16/2015 plantejada.

La Generalitat ha preparat una Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que podeu consultar en els documents anexats a sota.


Objectiu de la consulta

Per tal que es facin comentaris, suggeriments i/o observacions que puguin millorar la qualitat i eficàcia del text normatiu que es projecta elaborar, l'objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat del Govern de :

a)   regular els règims d’intervenció per la posada en marxa d’un establiment de les activitats amb impacte i les activitats de nova aparició;

b)   determinar el servei de tramitació unificada, com a eina integradora i eficient de relació dels empresaris amb la totalitat de l’Administració;

c)   regular el règim sancionador supletori, així com la previsió de les multes coercitives, per les activitats regulades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

Propostes

De forma orientativa es plantegen les següents preguntes per tal de facilitar la reflexió i les posteriors aportacions:

  1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...)
  2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

Recordeu que per tal de fer arribar les vostres aportacions, heu d'adreçar-vos a l'apartat PROPOSTES i enregistrar-vos facilitant un correu electrònic i nom d'usuari.

Propostes Veure tots (11)

  • Creat el
    14/09/2018
  • 0
  • Número de comentaris: 0
De conformitat amb aquesta iniciativa normativa de modificació de la Llei 16/2015 es traslladen...
En compliment de l'acord de 7 de juny del 2013, pel que fa a la participació de l'Ajuntament de...
S'adjunta un document amb les propostes de l'ACM.
Veure tots (11)
Qui hi participa 1) Empreses i organitzacions empresarials que realitzen un activitat econòmica a Catalunya, amb especial atenció a aquelles organitzacions que representen a petites i mitjanes empreses. 2) Entitats, associacions i col·legis professionals que realitzen tasques d’intermediaris a les empreses. - Entitats municipalistes i representants de les administracions locals. -3) Usuaris de serveis relacionats amb activitat econòmica.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Disposa de retorn
Data d'inici 09 de Juliol de 2018
Data de finalització 21 de Setembre de 2018
Referència: II-PART-2018-07-130

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Simplificacioadminiimpulsactivitateconomica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Simplificacioadminiimpulsactivitateconomica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>