" class="part-icon-bars">

Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret sobre la imatge corporativa i identificació pública dels membres dels cossos de les policies locals a Catalunya.

Fase 2 de 3
Participació 18/10/2019 - 18/11/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

.El departament d’Interior obre la consulta pública prèvia sobre la regulació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels altres elements comuns i les característiques comunes dels uniformes, les insígnies, els distintius, l’equip, els vehicles i els altres complements de les policies locals que puguin ésser uniformats, per garantir l’efectivitat operativa i la identificació pública dels policies locals, sense perjudici que cada municipi pugui afegir-hi elements característics propis.


Què volem fer?

Regular de forma íntegra la imatge corporativa i la identificació pública de les policies locals, és a dir, tots els elements distintius i d’identificació d’aquests cossos policials, així com de les actituds i conductes dels policies relacionats amb les seves funcions, per tal de garantir l’efectivitat operativa d’aquests cossos i la seva identificació, i millorar la seguretat pública, atès que actualment no existeix una norma que desenvolupi les previsions i reguli de forma íntegra els aspectes relatius a la imatge corporativa i la identificació visual de totes les policies locals catalanes.


Objectius de la iniciativa:

-       Facilitar i agilitzar la identificació dels cossos policials locals dins el sistema de seguretat pública de Catalunya, i garantir-ne l’efectivitat operativa;

-       Contribuir a millorar la protecció de la seguretat ciutadana i, en tot cas, la seguretat pública.

 

Preguntes per a orientar les aportacions:

Per tal d’organitzar el debat que pot sorgir vers aquest projecte de decret, es proposa realitzar les preguntes següents:

1.          Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?

2.          S'haurien de preveure altres objectius diferents?

3.          Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per aconseguir l’objectiu?

4.  La uniformitat de les policies locals és un element rellevant per rebre una prestació de qualitat del servei policial?

5.  La percepció de la seguretat i de la prestació del servei policial canvia en funció de l’actitud de l’agent de policia?

 


Propostes Veure tots (1)

Aportacions ACM a la CPP Imatge Corporativa Policies Locals
Veure tots (1)
Qui hi participa Ajuntaments de Catalunya amb policial local. Ajuntaments de Catalunya en general. Sindicats. Associacions. Membres de les policies locals. Persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Octubre de 2019
Data de finalització 18 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-10-282

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Uniformitatpolicieslocals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Uniformitatpolicieslocals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

196

Seguidores

1

Propostes