" class="part-icon-bars">

Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret sobre la imatge corporativa i identificació pública dels membres dels cossos de les policies locals a Catalunya.

Fase 2 de 3
Participació 18/10/2019 - 18/11/2019
Fases del procés

Canvis a "Aportacions ACM a la CPP Imatge Corporativa Policies Locals"

Versions

Versió 1

Avatar: Secretaria ACM Secretaria ACM
18/11/2019 19:32
Versions 1 Torna a la proposta