" class="part-icon-bars">

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre l'estudi, valoració i selecció de famílies acollidores o adoptives d'infants i adolescents tutelats.

Fase 2 de 2
Retorn 28/05/2024 - 28/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una nova norma que substitueixi, en quant a la formació i valoració de les persones sol·licitants d’acolliment o d’adopció, la normativa actualment vigent

Els objectius que es volen assolir amb la iniciativa són:

-Garantir la seguretat jurídica, en l’exercici de les funcions públiques en matèria d’adopció i acolliment.

-Millorar la tramitació dels procediments de preparació i valoració de les famílies acollidores o adoptives, de manera que es concretin els requisits necessaris per a cada tipus d'acolliment i adopció i així s'eviti emprendre processos de valoració innecessaris.

-Actualitzar els processos de valoracions tècniques de les famílies acollidores i adoptives per garantir que ofereixen les condicions necessàries cap a una parentalitat positiva.

Els objectius de la consulta pública són:

- Conèixer l'opinió de la ciutadania i de les institucions col·laboradores d'integració familiar (ICIF), en relació amb la conveniència de substituir la regulació actual sobre les valoracions de sol·licitants d'adopció i acolliment, atès que el reglament actual ha esdevingut obsolet després de la aprovació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i del Decret 63/2022, de 5 d'abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i adolescència.

Les novetats responen a la voluntat de donar resposta a l’evolució de les necessitats dels infants i els adolescents que han anat canviant al llarg dels anys.

- Valorar si es considera més adequada l’opció normativa consistent a modificar el vigent Decret o la de substituir-lo per un de nou.

- Rebre aportacions en relació amb l’establiment de nous requisits i circumstàncies a valorar dels sol·licitants per ser família acollidora o adoptiva.

Als efectes d'orientar la ciutadania sobre la consulta i centrar les aportacions es plantegen les preguntes següents:

1. Considereu que cal actualitzar la normativa en matèria d'estudi i valoració de famílies acollidores o adoptives per adaptar-la a noves formes de protecció de la infància i l'adolescència?

2. Quins aspectes considera que s’han d’incorporar al nou Decret?

3. Considereu que hi ha algun aspecte que no s'ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l'Administració de la Generalitat?

4. Considera que el mecanisme actual de valoració de sol·licitants per ser família acollidora i adoptiva s'adequa a les necessitats dels infants i els adolescents a acollir o adoptar?Propostes Veure tots (1)

  • Creat el
    03/05/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (1)
Qui hi participa La ciudadanía, las instituciones colaboradoras de integración familiar (ICIF) y cualquier entidad o agrupación que tenga interés en la materia.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Disposa de retorn No
Data d'inici 26 de Abril de 2024
Data de finalització 27 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2024-04-680

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Valoraciodefamiliesacollidoresoadoptives/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Valoraciodefamiliesacollidoresoadoptives/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

25

Seguidores

1

Propostes