" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 1/3/2022 - 30/6/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Creació d’un banc del temps vinculat a processos de participació. Aquest banc del temps podria...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Aprofitant la idea dels bibliobusos, es podrien posar punts de difusió i/o votació itinerants...
 Actualment, la majoria de biblioteques disposen de diferents espais que responen a diferents...
De manera esporàdica, les biblioteques podrien treure als espais exteriors propers, o a la pròpia...
És fonamental tenir clars els serveis que es poden oferir des de la “cartera de serveis de...
S’observa que s’impulsen molts processos participatius però participa poca gent. S’assenyala que...
Es considera molt necessari sortir dels “equipaments” per anar a buscar a la ciutadania al...
Disponer de técnicos de dinamización comunitaria y técnicos de programación cultural en los...