" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del proceso

Cambios en "Creació d’una programació global de participació que contempli tots els àmbits de la formació"

Comparar el modo de visualización:

Ámbito

 • +Administración pública
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública
Supresiones
Adiciones
 • +Administración pública

Título

 • +{"ca"=>"Creació d’una programació global de participació que contempli tots els àmbits de la formació", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Creació d’una programació global de participació que contempli tots els àmbits de la formació", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Creació d’una programació global de participació que contempli tots els àmbits de la formació", "es"=>"", "oc"=>""}
Supresiones
Adiciones
 • +{"ca"=>"Creació d’una programació global de participació que contempli tots els àmbits de la formació", "es"=>"", "oc"=>""}

Cuerpo

 • +["

  Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment de la participació ciutadana, tant amb relació als diferents perfils implicats, com als diferents canals i mecanismes de participació existents. 

  Coordinar i crear una programació integrada global que contempli els diferents tipus i àmbits de formació de la participació ciutadana: eines digitals, plataformes, xarxes socials, participació i acció comunitària, etc. Aquesta formació s’ha de preveure en format presencial, entre setmana, en horari de tarda a partir de les necessitats i disponibilitats horàries de les persones destinatàries. Aquestes sessions s’haurien de fer de manera itinerant entre els diferents municipis de Tarragona. És important treballar a nivell municipal, per aproximar-se al màxim al públic destinatari, però coordinar-ho i planificar-ho de manera integral i en xarxa.

  Necessitat de suport:

  Coordinar i programar la formació, identificar els diferents espais on desenvolupar-les, disposar de persones formadores per impartir les sessions, realitzar una bona difusió des dels equipaments de proximitat per arribar al públic destinatari de les formacions.


  ", "", ""]
 • +["<p>Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment de la participació ciutadana, tant amb relació als diferents perfils implicats, com als diferents canals i mecanismes de participació existents.&nbsp;</p><p>Coordinar i crear una programació integrada global que contempli els diferents tipus i àmbits de formació de la participació ciutadana: eines digitals, plataformes, xarxes socials, participació i acció comunitària, etc. Aquesta formació s’ha de preveure en format presencial, entre setmana, en horari de tarda a partir de les necessitats i disponibilitats horàries de les persones destinatàries. Aquestes sessions s’haurien de fer de manera itinerant entre els diferents municipis de Tarragona. És important treballar a nivell municipal, per aproximar-se al màxim al públic destinatari, però coordinar-ho i planificar-ho de manera integral i en xarxa.</p><p><strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>Coordinar i programar la formació, identificar els diferents espais on desenvolupar-les, disposar de persones formadores per impartir les sessions, realitzar una bona difusió des dels equipaments de proximitat per arribar al públic destinatari de les formacions.</p><p><br></p>", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["

  Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment de la participació ciutadana, tant amb relació als diferents perfils implicats, com als diferents canals i mecanismes de participació existents. 

  Coordinar i crear una programació integrada global que contempli els diferents tipus i àmbits de formació de la participació ciutadana: eines digitals, plataformes, xarxes socials, participació i acció comunitària, etc. Aquesta formació s’ha de preveure en format presencial, entre setmana, en horari de tarda a partir de les necessitats i disponibilitats horàries de les persones destinatàries. Aquestes sessions s’haurien de fer de manera itinerant entre els diferents municipis de Tarragona. És important treballar a nivell municipal, per aproximar-se al màxim al públic destinatari, però coordinar-ho i planificar-ho de manera integral i en xarxa.

  Necessitat de suport:

  Coordinar i programar la formació, identificar els diferents espais on desenvolupar-les, disposar de persones formadores per impartir les sessions, realitzar una bona difusió des dels equipaments de proximitat per arribar al públic destinatari de les formacions.


  ", "", ""]
Supresiones
Adiciones
 • +["<p>Es proposa realitzar una programació integrada global de tota la formació necessària pel foment de la participació ciutadana, tant amb relació als diferents perfils implicats, com als diferents canals i mecanismes de participació existents.&nbsp;</p><p>Coordinar i crear una programació integrada global que contempli els diferents tipus i àmbits de formació de la participació ciutadana: eines digitals, plataformes, xarxes socials, participació i acció comunitària, etc. Aquesta formació s’ha de preveure en format presencial, entre setmana, en horari de tarda a partir de les necessitats i disponibilitats horàries de les persones destinatàries. Aquestes sessions s’haurien de fer de manera itinerant entre els diferents municipis de Tarragona. És important treballar a nivell municipal, per aproximar-se al màxim al públic destinatari, però coordinar-ho i planificar-ho de manera integral i en xarxa.</p><p><strong>Necessitat de suport:</strong></p><p>Coordinar i programar la formació, identificar els diferents espais on desenvolupar-les, disposar de persones formadores per impartir les sessions, realitzar una bona difusió des dels equipaments de proximitat per arribar al públic destinatari de les formacions.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoría de la versión
Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
Versión creada el 16/11/2021 17:42