" class="part-icon-bars">

Proceso Participativo para definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ayúdanos a definir los servicios de participación ciudadana que se pueden incorporar en los equipamientos

Fase 5 de 5
Retorno 01/03/2022 - 30/06/2022
Ver las fases

Us convidem a participar en la tria dels serveis per promoure la participació ciutadana als equipaments de la Generalitat i dels Ajuntaments.

En aquesta fase del procés pots:

  • Donar suport a les diferents propostes
  • Fer noves propostes
  • Fer comentaris a les propostes
  • Votar favorablement o negativament els comentaris


172 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Categoría
Origen
Aquesta base de dades hauria de servir per compartir experiències professionals i poder...
La coordinació entre equipaments i administració és rellevant per al correcte desenvolupament de...
Formació en participació i dinamització per tal què les persones professionals dels equipaments...
Es proposa crear un Mapa d’Equipaments vinculat a la Xarxa participaLab perquè ens reconeixem com...
 A més dels serveis i recursos que s’ofereixen a les biblioteques, aquestes actuen com a espais...
Per tal d’iniciar processos participatius als diferents territoris, l’equip professional...
 Aquest impuls de nous serveis per facilitar la participació a les biblioteques requerirà que els...
Facilitar una agenda en format digital o física en la que es recullin quins són els diferents...
Des de les biblioteques es treballa per adaptar-se a les necessitats canviants del context en el...
Existeix una bona predisposició a l’hora d’adquirir i conèixer nous recursos digitals per part de...