" class="part-icon-bars">

Procés Participatiu per definir la Xarxa ParticipaLab (XPL)

#XarxaParticipaLab Ajuda’ns a definir els serveis de participació ciutadana que es poden incorporar als equipaments

Fase 5 de 5
Retorn 01/03/2022 - 30/06/2022
Fases del procés

Durant aquest procés participatiu es definiran els criteris i requisits de la cartera de serveis de participació ciutadana dels equipaments, així com dels recursos que els equipaments necessitarien per poder oferir aquests serveis. Què entenem per serveis de participació ciutadana? A continuació us deixem un llistat a manera d’exemple: 

Possibles serveis en participació ciutadana


1. Suport a projectes de participació en marxa en el territori. 

Exemples:


2. Facilitar eines de suport per la dinamització de tallers participatius vinculats a qualsevol mena de procés participatiu.

3. Facilitar l’organització de sessions autogestionades vinculades a qualsevol mena de procés participatiu. 

Exemple: vídeo autogestionades procés participatiu Cooperació al desenvolupament

4. Cursos i formacions per a la ciutadania.

Exemples:


5. Suport a la creació d'una xarxa d'agents de participació a escala local.

6. Suport i acolliment de projectes d’innovació social.

Exemples:


*Consulta el document per veure en detall la proposta de serveis.


Recursos associats per poder-los oferir


Quan parlem de serveis, sempre pensem en els recursos que haurem d’invertir-hi per tal d’oferir-los i assegurar el seu correcte funcionament. Per a dur a terme els serveis que acabem d’esmentar proposem un possible llistat de recursos. És orientatiu i varia segons la mida de l'equipament, però veureu que no s’hauran de fer grans inversions i no es desvia de la missió i activitat dels vostres equipaments —al contrari: es potencien els nombrosos efectes multiplicadors de les estratègies d’intervenció social amb les d’apoderament i de ciutadania activa. 

Recursos Humans:

  • Un dinamitzador/facilitador amb formació bàsica en participació.
  • De manera puntual: ponents i formadors.
  • Personal tècnic per les tasques que requereixin internet, so, etc.

Recursos materials o intangibles:

  • Disposar de l’espai, una sala diàfana. Amb cadires i taules que es puguin moure.
  • Xarxa d’internet.
  • Guies, material didàctic.
  • Comunitats d’aprenentatge.
  • Formacions per a les persones dinamitzadores.
  • Comunicació