" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21/03/2019 - 20/05/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

La Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública té la intenció de promoure una reforma important de la regulació general de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). La iniciativa comportaria la derogació del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), que quedaria substituït per un nou decret.

El Decret 89/2009, de 9 de juny, regula els elements essencials de l'acreditació; com a sistema que havia de permetre a tota la ciutadania disposar d'un document amb el qual pogués acreditar les competències en TIC davant de qualsevol administració, empresa o entitat.

L'experiència assolida amb l'aplicació del Decret 89/2009, de 9 de juny, fa necessari modificar elements d'estructuració dels continguts que no contribueixen a la claredat del conjunt del text. Alhora, aquesta iniciativa ha de servir per aconseguir una major claredat jurídica i seguretat jurídica en l'aplicació de la norma.

Els principals objectius de la iniciativa són els següents:

 1. Afavorir la racionalització i la simplificació administratives.
 2. Posar al dia el model d’acreditació i permetre que aquesta actualització sigui contínua i àgil, per poder respondre adequadament a l’evolució de les TIC i dels marcs de referència internacionals relatius a les competències digitals.
 3. Adaptar-se a les necessitats socials.
 4. Millorar la qualitat de la normativa vigent.

Per aquest motiu, la Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública està interessada en rebre aportacions sobre els aspectes següents:

 • La configuració del procediment de revisió i actualització de continguts.
 • La composició del Consell Rector.
 • La composició de la Comissió Assessora.
 • Els requisits per tenir la condició de centre col·laborador.
 • Les obligacions dels centres col·laboradors.

En el seu moment, es va realitzar una consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l'ACTIC, però amb la intenció d'enriquir l'anàlisi de la necessitat de modificar la normativa vigent, i d'una posterior valoració, la unitat planteja un debat obert a la ciutadania, sense perjudici de la possibilitat d'expressar l'opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta que s'adjunta.

La intenció és donar resposta a les preguntes següents:

 1. Consideres que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s'estiguin produint actualment que no s'han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s'hagin identificat adequadament els afectats, no s'hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...).
 2. S'haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s'hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Per fer arribar les teves aportacions has d'adreçar-te a l'apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d'estar donat d'alta al portal.Propostes Veure tots (1)

Acceptades
Proposo que els Enginyers Tècnics Informàtics i carreres similars puguin (amb prèvia acreditació...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadania, col·legis oficials vinculats a la matèria que regula el Decret 89/2009, de 9 de juny, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, centres de formació, entre d'altres.
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Febrer de 2019
Data de finalització 20 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-02-215

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

171

Seguidores

1

Propostes