" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21-03-2019 - 20-05-2019
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

La Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública té la intenció de promoure una reforma important de la regulació general de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). La iniciativa comportaria la derogació del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), que quedaria substituït per un nou decret.

El Decret 89/2009, de 9 de juny, regula els elements essencials de l'acreditació; com a sistema que havia de permetre a tota la ciutadania disposar d'un document amb el qual pogués acreditar les competències en TIC davant de qualsevol administració, empresa o entitat.

L'experiència assolida amb l'aplicació del Decret 89/2009, de 9 de juny, fa necessari modificar elements d'estructuració dels continguts que no contribueixen a la claredat del conjunt del text. Alhora, aquesta iniciativa ha de servir per aconseguir una major claredat jurídica i seguretat jurídica en l'aplicació de la norma.

Els principals objectius de la iniciativa són els següents:

 1. Afavorir la racionalització i la simplificació administratives.
 2. Posar al dia el model d’acreditació i permetre que aquesta actualització sigui contínua i àgil, per poder respondre adequadament a l’evolució de les TIC i dels marcs de referència internacionals relatius a les competències digitals.
 3. Adaptar-se a les necessitats socials.
 4. Millorar la qualitat de la normativa vigent.

Per aquest motiu, la Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública està interessada en rebre aportacions sobre els aspectes següents:

 • La configuració del procediment de revisió i actualització de continguts.
 • La composició del Consell Rector.
 • La composició de la Comissió Assessora.
 • Els requisits per tenir la condició de centre col·laborador.
 • Les obligacions dels centres col·laboradors.

En el seu moment, es va realitzar una consulta pública prèvia corresponent a la proposta de nou decret regulador de l'ACTIC, però amb la intenció d'enriquir l'anàlisi de la necessitat de modificar la normativa vigent, i d'una posterior valoració, la unitat planteja un debat obert a la ciutadania, sense perjudici de la possibilitat d'expressar l'opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta que s'adjunta.

La intenció és donar resposta a les preguntes següents:

 1. Consideres que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s'estiguin produint actualment que no s'han posat en relleu a la documentació? (p.ex., que no s'hagin identificat adequadament els afectats, no s'hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc...).
 2. S'haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s'hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Per fer arribar les teves aportacions has d'adreçar-te a l'apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d'estar donat d'alta al portal.Propostes Veure tots (1)

Acceptades
Proposo que els Enginyers Tècnics Informàtics i carreres similars puguin (amb prèvia acreditació...
Veure tots (1)
Qui participa Ciutadania, col·legis oficials vinculats a la matèria que regula el Decret 89/2009, de 9 de juny, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, centres de formació, entre d'altres.
Departament Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Febrer de 2019
Data de finalització 20 de Maig de 2019
Referència: II-PART-2019-02-215

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

171

Seguidores

1

Propostes