" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a un Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya

Procés participatiu per a un Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, ha posat en marxa un procés participatiu amb el que es pretén elaborar un Pacte Nacional per l’Activitat física i l’Esport a Catalunya. Aquest procediment constituirà el marc per desenvolupar la nova llei de l’esport català.

L’objectiu principal és el de recollir propostes que contribueixin al disseny d’un nou model de governança de l’esport català, a partir del plantejament de dos objectius prioritaris:

  • Construir una societat més saludable, en què la pràctica esportiva esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones i
  • Esdevenir un país d’èxit esportiu amb millors resultats a nivell internacional.

El procés participatiu s’ha planificat a partir de:

  • 10 sessions (5 de caràcter intern i 5 de caràcter extern) entre el 15 de març i el 18 de maig de 2017.
  • Paral·lelament, s’ha obert a tota la ciutadania la possibilitat de participar-hi on line mitjançant el portal participa.gentcat.cat.

Pots consultar a l’Informe final el recull agregat dels resultats que es van recollir tant a les sessions d'àmbit (internes i externes). També pots consultar el detall de les 10 sessions realitzades al territori.

Els debats s’han centrat en els cinc àmbits prèviament definits, i els seus corresponents subàmbits.

Arrel de tot el treball realitzat, s'ha elaborat un document de base per al Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya.


1. Àmbit de l’Activitat Física: promoció, prevenció i prescripció.

1.1. Promoció de l’activitat física per al seu manteniment de manera

continuada al llarg de la vida.

1.2. Activitat física i entorn social.

1.3. L’activitat física dins el sistema sanitari.


2. Àmbit del Coneixement: educació, formació i recerca.

2.1. Educació.

2.2. Formació

2.3. Recerca.


3. Àmbit del Rendiment: detecció, tecnificació i alt nivell.

3.1. Detecció.

3.2. Tecnificació.

3.3. Alt Nivell.


4. Àmbit de l’Economia: empresa, turisme i esdeveniments.

4.1. Empresa

4.2. Turisme i esdeveniments


5. Àmbit de la Governança: organització, planificació i finançament.

5.1. Governança.

5.2. Planificació.

5.3. Finançament.


Documents de retorn