" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a un Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya

Procés participatiu per a un Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport a Catalunya

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Participa en l’elaboració del Pacte Nacional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya

La Secretaria General de l’Esport ha posat en marxa l'elaboració d'un Pacte Nacional per recollir les propostes del sector i preparar el nou model de governança de l'esport català amb l’objectiu de  una nova llei de l’esport.

Amb la voluntat d'escoltar a tothom i establir diàleg amb els agents i usuaris d’activitat física i l’esport d’arreu de Catalunya, s’inicia un procés participatiu on es volen recollir propostes, aportacions, suggeriments, iniciatives o idees que puguin contribuir al disseny del nou model de governança que compleixi amb dos objectius prioritaris:

 • Construir una societat més saludable, en la que la pràctica de l’activitat física esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones.
 • Esdevenir un país d’èxit esportius, amb encara millors resultats a nivell internacional, que sigui capaç de mesurar-se al costat de qualsevol altre gran país en l’alt nivell esportiu.

 

Àmbits del debat

El debat s’articula en 5 grans àmbits sobre els que s’articularan les propostes recollides. Pots participar online en cada uns dels àmbits de debat i deixar els teus comentaris:

 1. Activitat Física: Promoció, prevenció i prescripció. 
 2. Coneixement: Educació, formació i recerca. 
 3. Rendiment: Competició, tecnificació i alt nivell. 
 4. Economia: Empresa, turisme i esdeveniments. 
 5. Governança: Organització, planificació i finançament. 

 

Debats d'àmbit - Participa presencialment!

Les sessions d'àmbit tracten per separat cada un dels àmbits citats anteriorment: activitat física, coneixement, rendiment, economia i governança. Totes les taules d'àmbit es faran a l'Auditori Rafael Nebot del Consell Català de l'Esport, al carrer de Sant Mateu, 37-47, d'Esplugues de Llobregat, els dilluns i dijous de maig a les 18 hores i tindran una durara de dues hores. Consulta l'àmbit que més t'interessi i inscriu-t'hi.

DATES:

 • Àmbit del coneixement - Dilluns 8 de maig
 • Àmbit del rendiment - Dijous 11 de maig
 • Àmbit de l'economia - Dilluns 15 de maig
 • Àmbit de la governança - Dijous 18 de maig
 • Àmbit de l'activitat física - Dilluns 22 de maig

Arribar a ser una societat més activa i saludable, per tots els beneficis que això comporta a nivell individual i col•lectiu, esdevé un dels objectius prioritaris del nou Model de Governança. Nombroses evidències avalen el fet que l’activitat física contribueix de manera significativa a aquesta millora de la salut i del benestar personal i col•lectiu. Quines actuacions cal fer, i com implementar-les, per promocionar l’activitat física entre la població al llarg de tota la vida i reduir el sedentarisme, així com per incorporar la prescripció de l’exercici dins el nostre sistema sanitari, són les línies prioritàries de treball dins d’aquest àmbit.

Què farem amb les teves aportacions?

Les aportacions recollides serviran per elaborar el Pacte Nacional per a l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya que serà el marc per desenvoluparla nova llei, que el Govern s’ha compromès a portar al Parlament de Catalunya com a nou Projecte de Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.

Àmbit de l’Activitat Física: promoció, prevenció i prescripció

Arribar a ser una societat més activa i saludable, per tots els beneficis que això comporta a nivell individual i col•lectiu, esdevé un dels objectius prioritaris del nou Model de Governança. Nombroses evidències avalen el fet que l’activitat física contribueix de manera significativa a aquesta millora de la salut i del benestar personal i col•lectiu. Quines actuacions cal fer, i com implementar-les, per promocionar l’activitat física entre la població al llarg de tota la vida i reduir el sedentarisme, així com per incorporar la prescripció de l’exercici dins el nostre sistema sanitari, són les línies prioritàries de treball dins d’aquest àmbit.

 1. Promoció de l’activitat física per al seu manteniment de manera continuada al llarg de la vida.

- Com fomentaries que la població en general fes més activitat física?

 2. Activitat física i entorn social

- Quina funció hauria de tenir l’associacionisme i/o el voluntariat esportiu en la promoció dels hàbits saludables?

- Com ajudaries a fomentar l’activitat física entre el col·lectiu femení?

- Com aprofitaries els valors de l’activitat física com a eina d’integració social?

 3. L’activitat física dins el sistema sanitari

- Com fomentaries la prescripció de pràctica física continuada dins el sistema sanitari com a eina de salut?

Coneixement

L’educació en valors i la generació d’hàbits saludables a través de l’activitat física i l’esport ha de formar part imprescindible del procés educatiu de les persones, mitjançant l’educació física. Igualment, l’esport en edat escolar ha de ser un complement necessari en aquest procés educatiu, que alhora requereix professionals amb una formació adient i qualificada orientada a l’excel·lència per garantir una correcta tasca educativa.

Aquest procés es vol prolongar més enllà del període d’escolarització obligatòria, fent-lo extensiu a les etapes en què s’ha detectat un major percentatge d’abandonament de la pràctica física entre la població: l’escolarització postobligatòria i els estudis universitaris.

Educació i formació dels professionals constitueixen dues de les línies prioritàries de treball en aquest àmbit, conjuntament amb la recerca entorn de les ciències aplicades a l’activitat física i l’esport, atès que es considera imprescindible la generació de coneixement al voltant d’ambdues activitats. 

1. Educació

- Com potenciaries els hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport al llarg de tot el període d’escolarització obligatòria i postobligatòria?

- Com aprofitaries les característiques de la competició esportiva com a eina educativa i de respecte a les diferències individuals?

- Com implicaries les famílies en el procés d’adquisició d’hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport?

2. Formació

- Quines necessitats formatives haurien de tenir els professionals de l’educació física, en funció de l’etapa del sistema educatiu en què desenvolupen la seva tasca?

- Quina experiència i formació han de tenir els professionals de l’esport en funció de les diferents tipologies de pràctica (educació, manteniment, competició, lleure)?

3. Recerca

- Quines accions es poden realitzar per fomentar la generació de coneixement aplicat a l’activitat física i l’esport?

Rendiment

Arribar a obtenir resultats esportius d’alt nivell exigeix ser capaços de generar un marc de treball idoni al voltant de l’esport competitiu, que ha de permetre acompanyar i donar suport a l’esportista al llarg de tota la seva vida esportiva.

Com ha de ser aquest procés, des de la iniciació i la detecció del talent esportiu fins a l’obtenció de resultats d’èxit al més alt nivell, configura el treball a desenvolupar en aquest àmbit. En el cas dels esportistes professionals i de més alt nivell, de manera especial, es complementaria amb un recolzament i un acompanyament a llarg de tota la seva vida esportiva i fins al moment d’abandonament d’aquesta i l’inici de la seva vida laboral.

1. Competició

- Com ajudaries a desenvolupar la detecció de talents, atenent a les necessitats educatives de creixement dels infants, adolescents i joves? I durant el període universitari?

- Com promocionaries els esports minoritaris?

- Quines accions duries a terme per promocionar i donar suport a la competició esportiva femenina?

2. Tecnificació

- Com mantindries la formació acadèmica de l’esportista, afavorint la conciliació amb la seva preparació esportiva?

3. Alt nivell

- Quines accions es podrien fer per recolzar els esportistes en la seva formació acadèmica al llarg de la seva vida esportiva (Dual Career), així com la seva integració en el món laboral al final de la seva vida esportiva?

- Com es pot vetllar per l’esport net i saludable i desenvolupar una política antidopatge?

Governança

La relació entre les estructures governamentals i la societat ha canviat de manera significativa al llarg dels segle XX. Cada vegada més les estructures de govern tenen en compte, a l’hora de governar, als altres agents socials. Per aquest motiu la governança s’entén com l’estructura de relacions entre els diferents actors. Com definir un conjunt de responsabilitats, processos i decisions per a una determinada àrea de responsabilitat.

Des del Govern entenem que cal aprofundir en la Col·laboració entre els sectors públic i privat, amb l’aportació per part de cadascun dels recursos disponibles per al foment de l’activitat física i de l’esport, en benefici del conjunt de la societat.

Definir l’estructura i organització del nou Model de Governança de l’Esport Català és la línia prioritària de treball d’aquest àmbit.

Per assolir-ho, també caldrà elaborar una planificació i estudiar els mitjans de finançament perquè això pugui ser una realitat.

1. Organització

- Quina distribució de funcions i competències ha de tenir el nou Model de Governança de l’Esport Català liderat des de la Secretaria General de l’Esport?

- Quines accions cal dur a terme per desenvolupar un model de cooperació en xarxa entre els diferents departaments de la Generalitat, així com amb les altres administracions públiques?

- Quin ha de ser el model de cooperació amb les associacions esportives, consells esportius, clubs i federacions per promocionar i desenvolupar l’esport? I amb l’empresa privada del món de l’activitat física i de l’esport?

2. Finançament

- Com hauria de ser el finançament per garantir la sostenibilitat del sistema esportiu?

- Quins aspectes s’haurien de replantejar amb relació a la fiscalitat de l’activitat física i l’esport?

- Quin hauria de ser el model de patrocini i mecenatge envers l’activitat física i l’esport?

3. Planificació

- Quines són les necessitats en equipaments esportius a Catalunya? Com milloraries la seva gestió i planificació?

Propostes Veure tots (22)

Propostes:
- Implementar 1h/dia l'activitat física horari lectiu (clases de 45 min i píndoles...
Des de les escoles ja es fan programes que expliquen i fomenten la pràctica esportiva com ara el...
Punt 1. A les comarques gironines hi han els Parcs Urbans de Salut. Potenciaria aquestes bones...
És necessari que els Equips d'Atenció Primària disposin de la formació necessària en consell,...
Veure tots (22)
Qui hi participa A tota la ciutadania
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data de finalització 03 de Juny de 2017
Referència: II-PART-2017-03-62

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/activitat-fisica-esport-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/activitat-fisica-esport-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

14

Participants

22

Propostes

1

Trobades