" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes i el cost de referència de les prestacions gratuïtes, en determinats serveis de la Cartera de Serveis Socials

Consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un projecte d'Ordre pel qual s'actualitzen determinades prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Fase 2 de 2
Retorn 24/10/2022 - 24/12/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament de determinades prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials i el cost de referència de les prestacions gratuïtes

L’objectiu de la iniciativa és incrementar en un 3% les tarifes dels serveis socials especialitzats en els àmbits de la gent gran en situació de dependència, persones amb discapacitat, serveis de salut mental, infància, adolescència, acolliment i adopció, serveis d’atenció precoç, suport a l’autonomia, drogodependència, VIH/sida i tuteles.

La iniciativa permet incrementar el cost de referència, tant el mòdul social que finança l’administració com el copagament que assumeix l’usuari, quan ens referim a prestacions no gratuïtes. El mòdul social s’incrementa de forma retroactiva amb efectes a 1 de gener de 2022.

 Això vol aconseguir reajustar de l’equilibri financer de les entitats proveïdors de serveis especialitzats de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en els àmbits esmentats i alhora vetllar per repercutir aquest reajustament en millores salarials per les persones treballadores del sector.

Per tal de fer-nos arribar aportacions per assolir el compliment dels objectius plantejats, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat 'Propostes' del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Qui hi participa El conjunt de la ciutadania i el sector de l'àmbit de Serveis Socials objecte de la consulta
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria d'Afers Socials i Famílies
Disposa de retorn
Data d'inici 23 de Setembre de 2022
Data de finalització 23 de Octubre de 2022
Referència: II-PART-2022-09-531

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciopreusserveissocials/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciopreusserveissocials/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

27

Seguidores