" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament de les prestacions no gratuïtes i el cost de referència de les prestacions gratuïtes, en determinats serveis de la Cartera de Serveis Socials

Consulta pública prèvia per a l'elaboració d'un projecte d'Ordre pel qual s'actualitzen determinades prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Fase 1 de 2
Propostes 23-09-2022 - 23-10-2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Actualitzar el cost de referència, el mòdul social i el copagament de determinades prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials i el cost de referència de les prestacions gratuïtes

L’objectiu de la iniciativa és incrementar en un 3% les tarifes dels serveis socials especialitzats en els àmbits de la gent gran en situació de dependència, persones amb discapacitat, serveis de salut mental, infància, adolescència, acolliment i adopció, serveis d’atenció precoç, suport a l’autonomia, drogodependència, VIH/sida i tuteles.

La iniciativa permet incrementar el cost de referència, tant el mòdul social que finança l’administració com el copagament que assumeix l’usuari, quan ens referim a prestacions no gratuïtes. El mòdul social s’incrementa de forma retroactiva amb efectes a 1 de gener de 2022.

 Això vol aconseguir reajustar de l’equilibri financer de les entitats proveïdors de serveis especialitzats de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en els àmbits esmentats i alhora vetllar per repercutir aquest reajustament en millores salarials per les persones treballadores del sector.

Per tal de fer-nos arribar aportacions per assolir el compliment dels objectius plantejats, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat 'Propostes' del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.


Qui participa El conjunt de la ciutadania i el sector de l'àmbit de Serveis Socials objecte de la consulta
Departament Departament de Drets Socials
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Setembre de 2022
Data de finalització 23 de Octubre de 2022
Referència: II-PART-2022-09-531

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciopreusserveissocials/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciopreusserveissocials/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

27

Seguidores