" class="part-icon-bars">

Consulta pública per a la modificació del decret dels criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i del decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

Consulta pública per a la modificació del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

Fase 2 de 2
Fase de tancament 22/12/2018 - 28/02/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública per a la modificació del Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

Objectiu de la consulta

Els decrets esmentats van dotar a la societat catalana d’una eina de gestió de la problemàtica de la contaminació acústica, i han permès avançar cap a la millora de la

qualitat acústica del territori. Tota manera, de l’experiència de la seva aplicació els darrers anys, se’n poden extreure aspectes de millora per tal de facilitar la seva aplicabilitat i

d’assolir un major grau de protecció envers la contaminació acústica.

En aquesta consulta es pretén obtenir informació en relació a:

 1. Propostes de millora del seu redactat per clarificar conceptes.
 2. Identificació d’aspectes de la norma actual que poden oferir diferents interpretacions o no són prou precisos.
 3. Propostes de millora o simplificació de metodologies d’avaluació en base a l’experiència acumulada. (aplicació de correccions, temps de mesurament, intervals d’avaluació, etc.)
 4. Identificació d’escenaris acústics que no queden ben resolts en aplicació de la normativa actual i propostes de com regular-los:
 • Identificació d’escenaris acústics no contemplats per la normativa actual, bé perquè no tenen establerts valors límit o bé perquè en tenen però les metodologies d’avaluació es consideren inadequades (com per exemple; soroll de patis d’escola, recollida d’escombraries, espantalls acústics, etc.).
 • Identificació d’aquelles fonts sonores singulars per a les quals convé determinar un mètode d’avaluació específic, en no ser adequats per a aquestes els de caràcter general que els són d’aplicació actualment.

Mecanisme de participació: Debat obert

Amb independència que en la consulta pública prèvia es recullin les aportacions efectuades via correu electrònic, el Portal Participa.gencat ofereix la possibilitat de plantejar un debat obert a la ciutadania. Per promoure la participació es proposen preguntes concretes:

 1. Hi ha aspectes de prevenció de la contaminació atmosfèrica que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat a l’hora de proposar la modificació normativa?
 2. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats de l’aplicació de la normativa vigent, que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat en relleu?
 3. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 4. Cal considerar altres alternatives a les proposades?
 5. En l’aplicació dels preceptes de la normativa: heu detectat errades?, Considereu que hi ha aspectes que no s’entenen o que es presten a confusió?
 6. Considereu que la normativa vigent conté metodologies d’avaluació que caldria modificar o simplificar?, Quines?, Com?
 7. Considereu que hi ha algun valor límit de soroll específic que caldria modificar?
 8. Considereu que hi ha activitats sonores que provoquen impacte sobre l’entorn, i que no tenen cobertura legal des del punt de vista de valors límit o metodologies d’avaluació adequades? Quines són? Que proposaríeu?
 9. Considereu que hi ha fonts sonores singulars (com per exemple; soroll de patis d’escola, recollida d’escombraries o espantalls acústics) per a les quals convé determinar un mètode d’avaluació específic diferent dels generals? Quines són? Que proposaríeu?
 10. Considereu que el repartiment competencial de funcions entre les diferents administracions públiques és l’adequat per a poder assolir els objectius i finalitats de la normativa de prevenció de la contaminació acústica?

Propostes Veure tots (16)

En avaluació
De 7 a 11 és una franja d'horari on tot si val. De 9 a 11 és vespre però els límits màxims són...
En avaluació
A Centelles una empresa metal.lúrgica emet soroll intermitent de fort component tonal i de baixa...
En avaluació
Activitats esportives i quads
 • Creat el
  29/11/2018
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (16)
Qui hi participa A les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució: administració local (ACM i FMC), Associació de Consultors Acústics de Catalunya, entitats col·laboradores de l’administració en matèria de prevenció de la contaminació acústica i entitats ambientals de control, associacions i col·legis professionals, associacions empresarials, entitats del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat que han reportat el seu interès en la contaminació acústica, Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica i al conjunt de la ciutadania.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 20 de Novembre de 2018
Data de finalització 28 de Febrer de 2019
Referència: II-PART-2018-11-182

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/acustica/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/acustica/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

12

Participants

3

Seguidores

10

Comentaris

16

Propostes

8

Adhesions