" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'Agència Espacial de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de norma reguladora per a la creació de l'Agència Espacial de Catalunya

Fase 4 de 4
Publicació Informe de Resultats 10/12/2021 - 31/12/2021
Fases del procés INFORME DE RESULTATS
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  06/09/2021 - 03/10/2021

  Participació (Propostes)

  En aquesta fase s'estableix un període d'un mes per tal que la ciutadania i els grups especifics als quals s'adreça la consulta puguin fer les seves aportacions, comentaris o propostes a través de la plataforma participa.gencat.cat.

 2. 2
  04/10/2021 - 22/10/2021

  Anàlisi

  En aquesta fase la unitat promotora farà una anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valorarà la incorporació en l'anàlisi del contingut de la norma a desenvolupar.


 3. 3
  26/10/2021 - 30/11/2021

  Retorn

  En aquesta fase es publicarà inicialment en un document les aportacions rebudes via correu electrònic, en pro de la transparència del procés participatiu. En cas d’haver aportacions que hagin demanat restar en l'anonimat, s’identificaran amb un número.

  Posteriorment, es treballarà el retorn del procés participatiu, en un document que inclogui les aportacions rebudes així com la valoració de les mateixes.


 4. 4
  10/12/2021 - 31/12/2021

  Publicació Informe de Resultats

  En aquesta fase es publicarà el document treballat durant la fase de retorn, com a retorn del procés participatiu, incloent es aportacions rebudes així com la valoració de les mateixes.