" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Sessió sectorial amb representants dels ens locals

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
30/09/2022 09:57   0 comentaris
20 Desembre 2022
10:00 - 12:00
Referència: II-MEET-2022-09-786
Versió 12 (de 12) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3573/meetings/786/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3573/meetings/786/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Una de les dues sessions sectorials previstes és amb representants dels ens locals. Aquesta sessió, doncs, està adreçada a representants d'associacions que agrupen ens locals, de diputacions, de consells comarcals i d'ajuntaments.

L’objectiu d'aquesta sessió és tractar les relacions i mecanismes de col·laboració entre la futura ANACAT i els ens locals. Segons la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya, aquest organisme, per a exercir les seves funcions, ha de promoure la participació de les administracions públiques i les entitats locals.

Formulari d'inscripció a la sessió: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/agencia-de-la-natura-de-catalunya/formulari-inscripcio-ens-locals

Qüestionari d'avaluació de la sessió: https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/f/3669/