" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 20/06/2023
Veure les fases

Canvis a "Incrementar i mantenir en el temps les accions de comunicació i sensibilització social sobre conservació i respecte del medi natural"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
23/11/2022 12:17
Versions 1 Torna a la proposta