" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 20/06/2023
Veure les fases

Canvis a "Atorgar a les oficines territorials capacitat d’acció i autonomia per decidir i gestionar estratègies i actuacions d’àmbit territorial"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
01/12/2022 11:49
Versions 1 Torna a la proposta