" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Canvis a "Adaptar els nous òrgans descentralitzats als agents, a les necessitats i a les particularitats de cada territori"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
09/12/2022 14:05
Versions 1 Torna a la proposta