" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Utilitzar àmbits ecosistèmics o regions biogeogràfiques com a estructura territorial de l’ANACAT"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
09/12/2022 14:08
Versions 1 Torna a la proposta