" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Competències de l’Agència en matèria de voluntariat, educació i sensibilització ambiental"

Versions

Versió 1

Avatar: Xarxa per a la Conservació de la Natura Xarxa per a la Conservació de la Natura
16/12/2022 14:45
Versions 1 Torna a la proposta