" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar els òrgans descentralitzats"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar els òrgans descentralitzats", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar els òrgans descentralitzats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar els òrgans descentralitzats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Inspirar-se en l’estructura i funcionament dels GALP per dissenyar els òrgans descentralitzats", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. Poden ser un model inspirador per dissenyar els nous òrgans descentralitzats.


  ", "", ""]
 • +["<p>Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. Poden ser un model inspirador per dissenyar els nous òrgans descentralitzats.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. Poden ser un model inspirador per dissenyar els nous òrgans descentralitzats.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) són entitats sorgides del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la gestió dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en les prioritats definides pel territori mateix. Poden ser un model inspirador per dissenyar els nous òrgans descentralitzats.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:29