" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Incloure tres grans sectors com a membres principals dels òrgans descentralitzats: gestors del territori, tècnics i científics, i entitats", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  La composició dels òrgans descentralitzats hauria d’incloure tres sectors principals: gestors del territori (sector primari, sobretot), tècnics i científics (i potser empreses privades referents), i entitats (ecologistes, conservacionistes, i d’educació ambiental). Un quart sector, que caldria valorar si incloure, serien les administracions locals.


  ", "", ""]
 • +["<p>La composició dels òrgans descentralitzats hauria d’incloure tres sectors principals: gestors del territori (sector primari, sobretot), tècnics i científics (i potser empreses privades referents), i entitats (ecologistes, conservacionistes, i d’educació ambiental). Un quart sector, que caldria valorar si incloure, serien les administracions locals.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La composició dels òrgans descentralitzats hauria d’incloure tres sectors principals: gestors del territori (sector primari, sobretot), tècnics i científics (i potser empreses privades referents), i entitats (ecologistes, conservacionistes, i d’educació ambiental). Un quart sector, que caldria valorar si incloure, serien les administracions locals.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La composició dels òrgans descentralitzats hauria d’incloure tres sectors principals: gestors del territori (sector primari, sobretot), tècnics i científics (i potser empreses privades referents), i entitats (ecologistes, conservacionistes, i d’educació ambiental). Un quart sector, que caldria valorar si incloure, serien les administracions locals.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:30