" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els seus posicionaments a la Comissió Social, que sí prendria decisions vinculants"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els seus posicionaments a la Comissió Social, que sí prendria decisions vinculants", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els seus posicionaments a la Comissió Social, que sí prendria decisions vinculants", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els seus posicionaments a la Comissió Social, que sí prendria decisions vinculants", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Atorgar funció consultiva als òrgans descentralitzats i traslladar els seus posicionaments a la Comissió Social, que sí prendria decisions vinculants", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Davant del debat de si els òrgans descentralitzats han de tenir alguna funció vinculant, es considera que millor que siguin funcions consultives (per evitar haver d’afrontar possibles decisions contradictòries entre els òrgans), però que els posicionaments territorials es traslladin a la Comissió Social, òrgan que hauria de valorar aquests posicionaments i prendre decisions que podrien ser vinculants. Un funcionament similar tenen els consells territorials de caça i el Consell de Caça de Catalunya.


  ", "", ""]
 • +["<p>Davant del debat de si els òrgans descentralitzats han de tenir alguna funció vinculant, es considera que millor que siguin funcions consultives (per evitar haver d’afrontar possibles decisions contradictòries entre els òrgans), però que els posicionaments territorials es traslladin a la Comissió Social, òrgan que hauria de valorar aquests posicionaments i prendre decisions que podrien ser vinculants. Un funcionament similar tenen els consells territorials de caça i el Consell de Caça de Catalunya.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Davant del debat de si els òrgans descentralitzats han de tenir alguna funció vinculant, es considera que millor que siguin funcions consultives (per evitar haver d’afrontar possibles decisions contradictòries entre els òrgans), però que els posicionaments territorials es traslladin a la Comissió Social, òrgan que hauria de valorar aquests posicionaments i prendre decisions que podrien ser vinculants. Un funcionament similar tenen els consells territorials de caça i el Consell de Caça de Catalunya.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Davant del debat de si els òrgans descentralitzats han de tenir alguna funció vinculant, es considera que millor que siguin funcions consultives (per evitar haver d’afrontar possibles decisions contradictòries entre els òrgans), però que els posicionaments territorials es traslladin a la Comissió Social, òrgan que hauria de valorar aquests posicionaments i prendre decisions que podrien ser vinculants. Un funcionament similar tenen els consells territorials de caça i el Consell de Caça de Catalunya.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:33