" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Reproduir en els òrgans descentralitzats l’estructura i funcions de la Comissió Social, adaptades a un àmbit més local"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
23/12/2022 10:33
Versions 1 Torna a la proposta