" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Valorar la possibilitat que els òrgans descentralitzats tinguin un caràcter més sectorial i es puguin ajustar a les necessitats", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Aquesta proposta pretén atorgar flexibilitat i adaptabilitat als òrgans descentralitzats, de manera que es puguin anar creant segons les necessitats concretes que vagin sorgint i que tractin només temàtiques o àmbits sectorials concrets (boscos, gestió marina, rius...) per impulsar projectes compartits. Un model inspirador seria la futura creació d’una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural, que estarà formada per propietaris, ens locals, teixit associatiu i empreses. Aquest plantejament, no obstant, xoca amb un altre model d’òrgans descentralitzats que apostaria més perquè fossin òrgans multisectorials que facilitessin l’entesa i la permeabilitat entre diversos sectors, tan necessàries en l’àmbit de la conservació de la natura.


  ", "", ""]
 • +["<p>Aquesta proposta pretén atorgar flexibilitat i adaptabilitat als òrgans descentralitzats, de manera que es puguin anar creant segons les necessitats concretes que vagin sorgint i que tractin només temàtiques o àmbits sectorials concrets (boscos, gestió marina, rius...) per impulsar projectes compartits. Un model inspirador seria la futura creació d’una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural, que estarà formada per propietaris, ens locals, teixit associatiu i empreses. Aquest plantejament, no obstant, xoca amb un altre model d’òrgans descentralitzats que apostaria més perquè fossin òrgans multisectorials que facilitessin l’entesa i la permeabilitat entre diversos sectors, tan necessàries en l’àmbit de la conservació de la natura.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Aquesta proposta pretén atorgar flexibilitat i adaptabilitat als òrgans descentralitzats, de manera que es puguin anar creant segons les necessitats concretes que vagin sorgint i que tractin només temàtiques o àmbits sectorials concrets (boscos, gestió marina, rius...) per impulsar projectes compartits. Un model inspirador seria la futura creació d’una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural, que estarà formada per propietaris, ens locals, teixit associatiu i empreses. Aquest plantejament, no obstant, xoca amb un altre model d’òrgans descentralitzats que apostaria més perquè fossin òrgans multisectorials que facilitessin l’entesa i la permeabilitat entre diversos sectors, tan necessàries en l’àmbit de la conservació de la natura.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Aquesta proposta pretén atorgar flexibilitat i adaptabilitat als òrgans descentralitzats, de manera que es puguin anar creant segons les necessitats concretes que vagin sorgint i que tractin només temàtiques o àmbits sectorials concrets (boscos, gestió marina, rius...) per impulsar projectes compartits. Un model inspirador seria la futura creació d’una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural, que estarà formada per propietaris, ens locals, teixit associatiu i empreses. Aquest plantejament, no obstant, xoca amb un altre model d’òrgans descentralitzats que apostaria més perquè fossin òrgans multisectorials que facilitessin l’entesa i la permeabilitat entre diversos sectors, tan necessàries en l’àmbit de la conservació de la natura.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:34