" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Veure les fases

Canvis a "Atorgar a la Comissió Social una funció fiscalitzadora de les decisions i les accions tècniques de l’Agència"

Versions

Versió 1

Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
23/12/2022 10:35
Versions 1 Torna a la proposta