" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial des de les oficines territorials"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial des de les oficines territorials", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial des de les oficines territorials", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial des de les oficines territorials", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Oferir informació a la ciutadania i divulgar coneixement territorial des de les oficines territorials", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Les oficines territorials, com a equipaments de proximitat, han d’estar obertes a la ciutadania i els agents socials, que han de poder adreçar-s’hi per demanar informació i fer consultes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió i les problemàtiques del medi natural. Així mateix, les oficines territorials també han de ser proactives i divulgar periòdicament entre els agents territorials estadístiques, baròmetres, estudis, etc. relacionats amb l’estat del medi natural.


  ", "", ""]
 • +["<p>Les oficines territorials, com a equipaments de proximitat, han d’estar obertes a la ciutadania i els agents socials, que han de poder adreçar-s’hi per demanar informació i fer consultes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió i les problemàtiques del medi natural. Així mateix, les oficines territorials també han de ser proactives i divulgar periòdicament entre els agents territorials estadístiques, baròmetres, estudis, etc. relacionats amb l’estat del medi natural.</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Les oficines territorials, com a equipaments de proximitat, han d’estar obertes a la ciutadania i els agents socials, que han de poder adreçar-s’hi per demanar informació i fer consultes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió i les problemàtiques del medi natural. Així mateix, les oficines territorials també han de ser proactives i divulgar periòdicament entre els agents territorials estadístiques, baròmetres, estudis, etc. relacionats amb l’estat del medi natural.


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Les oficines territorials, com a equipaments de proximitat, han d’estar obertes a la ciutadania i els agents socials, que han de poder adreçar-s’hi per demanar informació i fer consultes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió i les problemàtiques del medi natural. Així mateix, les oficines territorials també han de ser proactives i divulgar periòdicament entre els agents territorials estadístiques, baròmetres, estudis, etc. relacionats amb l’estat del medi natural.</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:40