" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del procés

Canvis a "Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Incorporar a l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  La Generalitat hauria de creure’s la Xarxa Natura 2000 i caldria incorporar a l’estructura de l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits (impulsats i liderats inicialment des del món local), per tal de garantir-ne la consolidació i estabilitat econòmica. 


  ", "", ""]
 • +["<p>La Generalitat hauria de creure’s la Xarxa Natura 2000 i caldria incorporar a l’estructura de l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits (impulsats i liderats inicialment des del món local), per tal de garantir-ne la consolidació i estabilitat econòmica.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  La Generalitat hauria de creure’s la Xarxa Natura 2000 i caldria incorporar a l’estructura de l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits (impulsats i liderats inicialment des del món local), per tal de garantir-ne la consolidació i estabilitat econòmica. 


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>La Generalitat hauria de creure’s la Xarxa Natura 2000 i caldria incorporar a l’estructura de l’Agència els consorcis de gestió d’espais naturals protegits (impulsats i liderats inicialment des del món local), per tal de garantir-ne la consolidació i estabilitat econòmica.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Xavier Basora Xavier Basora
Versió creada el 23/12/2022 10:45