" class="part-icon-bars">

Agència de la Natura de Catalunya

#ANACAT Procés de participació ciutadana per redactar els estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya

Fase 3 de 3
Fase de retorn 23/12/2022 - 31/10/2023
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.


Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència.

Context previ

El mes de juliol de 2020 es va aprovar la Llei 7/2020 de l’Agència de la Natura de Catalunya.


L’Agència de la Natura de Catalunya (o ANACAT) té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.


Segons estableix la Llei, l’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els estatuts.


L’any 2022 el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés de redacció dels estatuts amb l’objectiu que l’ANACAT es constitueixi l’any 2024 (l'aprovació del decret dels estatuts requereix d'uns tràmits administratius previs que s'allarguen un any i mig, aproximadament). 


Els estatuts de l’ANACAT regularan una àmplia diversitat d’aspectes sobre el funcionament d’aquest nou organisme, sempre d’acord amb el que estableix la Llei 7/2020 i altres normes pròpies de les administracions públiques.


De tots aquests aspectes, n’hi ha alguns de relacionats amb la governança i el desplegament territorial de l'Agència que el Govern ha considerat útil i necessari debatre mitjançant un procés de participació ciutadana.


Objectius del procés participatiu

 • Implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de creació de l'Agència i informar-los de tots els passos previstos fins a la seva constitució.
 • Recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics.
 • Recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de l’Agència, que es tindran en consideració en els seus estatuts i en d’altres documents estratègics.


Eixos de debat

 • Eix debat 1 - Comissió Social: serà un dels tres òrgans col·legiats de govern de l’ANACAT (juntament amb el Consell de Direcció i la Comissió Científica).
 • Eix debat 2 - Territorialització de l’Agència: com es desplegarà aquest nou organisme en el territori.
 • Eix debat 3 - Òrgans i mecanismes de participació i col·laboració amb entitats, empreses i persones.


A la secció Eixos de debat es descriuen amb més detall aquestes tres temàtiques. I a la secció de Documentació trobareu el document de base del procés participatiu amb informació encara més ampliada.


Com puc participar?


En aquest diagrama es mostra un resum de les vies per participar, amb les dates de les diverses sessions. Abans de participar a les sessions deliberatives, és recomanable llegir la documentació de suport.


Qui pot participar?

 • Administracions públiques.
 • Entitats privades sense afany de lucre (naturalistes, conservacionistes, ecologistes, excursionistes, etc.).
 • Entitats de custòdia del territori.
 • Fundacions.
 • Propietaris i arrendataris de terrenys situats al medi natural.
 • Sectors econòmics (agrari, forestal, cinegètic, pesquer, turístic i activitats marítimes).
 • Empreses de serveis i consultores. 
 • Centres acadèmics i de recerca.
 • Altres persones i entitats interessades en la conservació de la natura.

Imágenes relacionadas

Haz una propuesta Ver todas las propuestas (300)

Ver todas las propuestas (300)
Departamento Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
Entidades dinamizadoras Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social
Dispone de retorno
Fecha de inicio 11 de octubre de 2022
Fecha de finalización 31 de octubre de 2023
Referencia: II-PART-2022-07-521

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agencianatura/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>