" class="part-icon-bars">

Participa a l'Aliança Catalunya 2030

#Catalunya2030 Procés participatiu per recollir els compromisos de la societat civil catalana per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Fase 2 de 2
Aliança Catalunya 2030 18/02/2020 - 31/12/2030
Fases del procés

Els compromisos del Govern amb l'Agenda 2030 estan recollits en el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. El Pla s'ha elaborat amb la participació dels 13 departaments de la Generalitat i inclou 920 compromisos per contribuir a l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Pots consultar els compromisos del Goven per cadascun dels 17 ODS i de les seves fites, la relació d'aquests amb el Pla de Govern i amb la normativa o la planificació mitjançat aquesta visualització.